Regina Life Clinic вече и с EASO

Regina Life Clinic вече и с EASO акредитация

Eвропейската асоциация за изучаване на затлъстяването – EASO Obesity Management Working Group акредитираха Regina Life Clinic като една от малкото на Балканския полуостров, специализирана в лечение и мениджмънт на затлъстяването.

Като акредитиран център ние от Regina Life Clinic ще имаме възможност да задълбочим клиничния си опит, като участваме в:

🔬 Научни и клинични програми и проучвания на EASO на паневропейско ниво
🔬 Разработването на паневропейски протоколи на EASO за оценка на пациенти със затлъстяване
🔬 Разработката на специализирано управление на затлъстяването
🔬 Пълноценното образоване на тема затлъстяване в Европа

Да сме част от решението на един глобален проблем осмисля работата на всеки един специалист на Regina Life Clinic.