Преглед с DXA скенер

Остеодензитометрията или DXA сканиране

Какво представлява DXA сканирането?

Остеодензитометрията или DXA сканирането е метод за определяне на костната плътност при пациенти с повишен риск от развитие на остеопороза. Изследването е златен стандарт за оценка на цялостния телесен състав – Total Body Composition. То е безболезнено, извършва се бързо и е с ниско лъчево натоварване.

преглед с DXA скенер

Освен че е бързо и безболезнено, изследването на декса скенер е по-ефективно от това на нормалния рентген, когато става въпрос за идентифициране на ниска костна плътност. 

Как работи DXA сканирането?

При DXA сканирането през тялото преминават лъчи, като дозата на радиация е изключително ниска, а изследването е абсолютно безболезнено.

Процедурата отнема между 6 и 30 минути в зависимост от това коя част на тялото се анализира. Поради ниските нива на радиация може да прави ежегодно.

Резултатите от процедурата се обработват от компютърен софтуер. Те се разчитат от специалист, който в случай на отклонения ви насочва към преглед при ендокринолог или ревматолог.

DXA скенер/Остеоденситометрия

За какво се използва DXA сканирането?
 

  • Основната функция на DXA сканирането е диагностициране на пациенти с остеопороза – заболяване, което се характеризира със загуба на костната плътност, в резултат на което те стават по-крехки.
  • Използва се също и за проследяване ефекта от лечението на остеопороза, както и за оценка на риска от фрактури.
  • Дава изключително точна информация за телесния състав – мазнини, мускули и кости. Тази информация се използва както за медицински, така и за тренировъчни цели и е изключително ценна при хора, страдащи от затлъстяване. Анализът на стойностите дава ясна информация за потенциалните рискове от сърдечно-съдови или метаболитни заболявания.

Декса сканирането е най-точното изследване за откриване и превенция на заболявания в най-ранен етап, когато те могат да бъдат излекувани!

0
Back to Top

Търсене на продукти

Продуктът е добавен във вашата количка